Χρήσιμα Τηλέφωνα:

Εξωτερικών Ιατρείων Ρευματολογικής:                   241 350 2409, 241 350 2425 & 241 350 2448

Γραφείου Ιατρών Ρευματολογικής:                          241 350 2875

Χώρου Υποδοχής - Νοσηλευτριών Κλινικής:          241 350 1440

Γραφείου Διευθυντή Ρευματολογικής:                    241 350 2813

Αίθουσας Κλινικών Ερευνών & Πρωτοκόλων:       241 350 2766

 

  • Facebook

 send e-mails to infoautorheumatology@gmail.com

© 2015 Ρευματολογική Κλινική Π.Θ. Created by DPB with Wix.com