Συνεργασία με Άλλες Κλινικές

     Λόγω της φύσεως των ρευματικών νοσημάτων και της συμμετοχήςπολλαπλών οργάνων στην εξέλιξη της νόσου, απαιτείται η συνεργασίαμε διάφορες ειδικότητες/εργαστήρια. Στο νοσοκομείο μας λειτουργούνοι εξής Πανεπιστημιακές κλινικές/εργαστήρια, με τα οποία υπάρχειστενή συνεργασία της Ρευματολογικής Κλινικής για τις εκπαιδευτικές,διαγνωστικές και θεραπευτικές ανάγκες.

 

1). Παθολογική κλινική με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ηπατικά νοσήματα

2). Ανοσολογικό Εργαστήριο, με πλήρη σειρά ανοσολογικώνεξετάσεων για τα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα.

3). Αιμοδοσία, όπου γίνονται εξετάσεις θρομβοφιλίας, και πλασμαφαίρεση.

4). Αιματολογική Κλινική, όπου εξετάζεται το μυελόγραμμα.

5). Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, όπου γίνεται ανάλυση γονιδίων για θρομβοφιλία, και για κληρονομικά ρευματικά νοσήματα,όπως μεσογειακός πυρετός.

6). Ορθοπεδική Κλινική.

7). Μονάδα εντατικής θεραπείας.

8). Πνευμονολογική Κλινική με βρογχοσκοπήσεις και εξετάσεις φυσιολογίας των πνευμόνων.

9). Χειρουργική κλινική, όπου γίνονται διαγνωστικές βιοψίες, όπωςκροταφικής αρτηρίας, μυός.

10). Θωρακοχειρουργική Κλινική για βιοψία πνευμονος και μεσοθωρακίου.

11). Αγγειοχειρουργική Κλινική.

12). Καρδιολογική Κλινική με υπέρηχους και επεμβατικές εξετάσειςγια την εκτίμηση της καρδιακής λειτουργίας, της περικαρδιακήςσυλλογής, και της πνευμονικής υπέρτασης.

13). Μονάδα τεχνητού νεφρού όπου γίνεται πλασμαφαίρεση.

14). Γαστρεντερολογικά Τμήματα με απλή και επεμβατική ενδοσκοπία.

15). Παιδιατρική Κλινική

16). Ακτινολογικό τμήμα (συμβατική ακτινολογία, υπέρηχοι, αξονικόςτομογράφος, αγγειογραφίες, μαγνητικός τομογράφος, επεμβατική ακτινολογία).

17). Μικροβιολογικό Τμήμα όπου γίνεται ανίχνευση μικροβίων, όπως φυματίωσης, βρουκέλλας, με συμβατικές και μοριακές τεχνικές.

18). Παθολογοανατομικό Εργαστήριο με τεχνικές ανοσο-ιστοχημείαςκαι υβριδισμό in situ.

19). Τμήμα φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης. ρευματοειδής αρθρίτιδα.